SERIE D 15ª giornata
ECCELLENZA 13ª Giornata
PROMOZIONE Girone A 13ª Giornata
PROMOZIONE Girone B 13ª Giornata
1ª CATEGORIA Girone A 9ª Giornata
1ª CATEGORIA Girone B 12ª Giornata
1ª CATEGORIA Girone C 12ª Giornata
1ª CATEGORIA Girone D 9ª Giornata
2ª CATEGORIA Girone C 11ª Giornata
2ª CATEGORIA Girone D 11ª Giornata
2ª CATEGORIA Girone E 11ª Giornata
3ª CATEGORIA GENOVA